ADEKVAT KONSZALTING
Ukrajna, 89422, Kárpátalja, Ungvár - tel.: +38 093 278 91 92
Azonositó szám: 2003112017

< to home page < на головну сторінку < a főoldalra        УКР ENG HUN

Диверсифікація, як вихід із кризи

Про диверсифікацію в загалному

Диверсифікація це:

  1. Володіння найрізноманітнішими фінансовими активами, кожен з яких має різний рівень ризику, з метою зниження загального ступеня ризику портфеля в цілому.
  2. Розподіл інвестицій і ризиків з різних ринків, фінансових інструментів і стратегій ведення бізнесу.
  3. Загальна ділова практика, направлена на розширення номенклатури товарів і послуг та/або географічної території, для того, щоб розподілити ризик і знизити залежність від циклічності бізнесу, стійкої стагнації та політичних ситуацій.
  4. Спосіб розвитку підприємства, що полягає в освоєнні виробництва нових товарів, товарних ринків, а також нових видів послуг, що включає не просто диверсифікацію товарних груп, але й розповсюдження підприємницької діяльності на нові та не пов'язані з основними видами діяльності можливості.

Адекват - консалтинг у своєму висновку – пропозиції для свого клієнта, крім пропозицій дає чітку відповідь на наступні питання:

  1. Чи дає новий напрямок (галузь), нова територія, кращі можливості одержання прибутку в порівнянні з можливостями, наявними в галузі, де вже функціонує фірма?
  2. Чи може компанія конкурувати з існуючими компаніями на запропонованому ринку?

В контексті власних напрацювань та ділових зв’язків, для нашої фірми диверсифікація – це, насамперед, процес проникнення корпорації в нові галузі виробництва та географічні сегменти ринку (Захід-Схід/Схід-Захід) з ціллю зниження ризику її операцій.

Про вирішення (кризисних ситуацій) (Válsághelyzet / crisis situation)
в загальному:

Криза (Crisis / válság, krízis) -
це переломний момент, важка ситуація, при якій неадекватний вибір засобів вирішення проблеми може призвести до непередбачуваних проблем, це період при якому загострюється функціонування важливих галузей корпорації. Це вносить в життєдіяльність підприємства, як частину негативу, пов'язану з розладом постійного стану, так і позитив, який змушує прийняти нові рішення.

Існують загальні і локальні кризи.

Заходи по виходу з кризи можна поділити на дві групи: тактичні і
стратегічні. Тактичні можуть бути як захисними, так і наступаючими.
Стратегічні – заключаються в оцінці стану та аналізу підприємства,
вивчення його потенціалу, розробка виробничої програми, плану доходів,
інновацій, розробка загальної концепції оздоровлення підприємства.

Адекват – Консалтинг може надати рекомендації, або прийняти безпосередню участь в антикризовому управлінні, – в якому поставлено системний аналіз його симптомів, заходів для зниження негативних наслідків кризи і використання його факторів для наступного розвитку.

Алгоритм –
виявлення причини кризи та джерела виникнення кризових ситуацій, спроектування механізму їхнього розв’язаня.
Швидке і адекватне реагування на розвиток подій, що склалися.
Надання рекомендацій для ухвалення рішення, суть яких зводиться до наступного:

Результати проведеної діагностики дають можливість визначити глибину
кризи, а отже, дозволяє визначити мету і завдання антикризового управління.
Залежно від глибини кризи такими завданнями можуть бути:

ПРИКЛАД: Адекват – Консалтинг на протязі 15 років періодично зустрічається з проблемами інвесторів, пов’язаними з несумлінним управлінням дочірніми підприємствами, з несумлінним розпорядженням керівниками ввіреними їм коштами та іншими активами. Часто ці кризові ситуації мають ознаки кримінальних дій.
Тепер до таких „звичаєвих” кризових ситуацій добавились політичні та територіальні.

Проблематичною є розробка заходів щодо виведення підприємства з кризи
тією ж самою особою ( або командою менеджерів), діяльність або
бездіяльність якої зумовила її появу. Тому, як правило, успішна
нормалізація діяльності можлива за умови зміни вищого керівництва або,
як мінімум, шляхом залучення до розробки антикризової програми спеціалістів
з досвідом та молодих кадрів середньої ланки управління із власних ресурсів.
Новизна й неординарність їх мислення можуть стати серйозною підтримкою
вищого керівництва, забезпечуючи розробку ефективного плану виходу з кризи.

Адекват – Консалтинг не ініціює автоматично судові процеси, а вирішує проблеми зазначеними вище методами.Українська криза

- економічна криза в Україні

Виникнення фінансової та економічної кризи в Україні - значне порушення рівноваги в господарській системі, що часто супроводжується втратами й розривом нормальних зв'язків у виробництві й ринкових відносинах, що веде до дисбалансу функціонування економічної системи в цілому. Економічна криза в Україні 2014.

Jogvédelem krízishelyzetben | export-import-tranzit kiadások optimizálása | ukrajnai ügyvédi iroda
melyek a cégalapítás feltételei Ukrajnában? | ez az optimalizált weboldal számos kulcszavas google-találat élén áll | sitemap - honlaptérkép
| diverzifikáció - krízishelyzetek megoldása